เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายสำราญ ตันพาณิชย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 และ 26 พ.ค. กกต.กทม.ได้รายงานผลการเลือกตั้งเรื่องร้องเรียนและสำนวนการสอบสวนรวมทั้งความเห็นของกกต.กทม. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไปยัง กกต.กลางแล้ว และทราบว่า ในวันที่ 24 พ.ค. ผู้ตรวจการเลือกตั้งได้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปยัง กกต.กลางแล้วเช่นกัน หลังจากนี้อยู่ที่ที่ประชุม กกต.จะพิจารณาวินิจฉัยอย่างไร อย่างไรก็ตามกรณีสำนวนเรื่องร้องเรียนที่ทาง กกต.กทม.ได้สืบสวนและมีความเห็นส่งไปแล้วนั้นจนถึงขณะนี้ทางสำนักงาน กกต.หรือ กกต.กลางยังไม่ได้ส่งกลับ หรือมีคำสั่งให้มีการสอบเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นายสำราญ ยังกล่าวอีกว่า สำนวนร้องเรียนที่ กกต.กทม.เสนอไป กกต.กลางจะพิจารณาว่าเกี่ยวข้องทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ตามที่มาตรา 17 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 กำหนด หากพบว่ามีผลทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็จะยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งโดยจะต้องไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปซึ่งมีเวลา 60 วันตามที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้าเรื่องร้องเรียนพิจารณาแล้วไม่ได้ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตก็จะประกาศผลการเลือกตั้ง

เมื่อถามว่าคนมองว่า นายชัชชาติได้คะแนนเสียงเป็นล้านคะแนน หากพรุ่งนี้ กกต.ไม่รับรองอาจไม่เป็นธรรม นายสำราญ กล่าวว่า กกต.จะดูว่าเรื่องร้องเรียนเป็นทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต เที่ยงธรรมหรือไม่ เป็นหลักการพิจารณาที่ใช้กับการเลือกตั้งทุกระดับ ไม่เกี่ยวว่าผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครได้คะแนนนิยมมากหรือน้อย

อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจาก กกต.ระบุว่า กรณีดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กกต.วันพรุ่งนี้ (30 พ.ค.) โดยการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งของ กกต. ยึดหลักว่า จะไม่ประกาศเมื่อมีเหตุที่เชื่อได้ว่าทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม เช่น พบมีการซื้อเสียง ไม่ใช่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านแล้วไม่ประกาศรับรองผลทันที เพราะกฎหมายให้อำนาจกกต.ในการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านภายหลังได้อยู่แล้ว ส่วนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยา มีปัญหาเรื่องบัตรหายซึ่งยังอยู่การตรวจสอบ จึงยังไม่มีการเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรื่องร้องเรียนผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.และผู้สมัคร ส.ก. มีทั้งสิ้น 24 เรื่อง โดยนายชัชชาติ ถูกร้องเรียน 2 ประเด็น คือ กรณีการจัดทำป้ายหาเสียงเข้าข่ายให้ เสนอให้ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการพูดในลักษณะดูถูกระบบราชการ