จากกรณี เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืน สั่งให้คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช ภรรยานายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนางกาญจนากร ไชยลาโภ นางกาญจนาภา มุ่งถิ่น บุตรสาว ในฐานะทายาทของนายสมัคร รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน 587,580,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย 53-วันที่ 10 เม.ย. 64 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา 7 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ตามที่ปรากฏเหตุการณ์ไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ รถดับเพลิงชุดดังกล่าว จำนวน 139 คัน ยังจอดเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ที่ลานพักสินค้าของ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการ ในท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี รวมเวลา กว่า 18 ปี ซึ่งอัตราค่าเช่าจอดนั้น จะเพิ่มขึ้นเป็นระบบขั้นบันได ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อกรุงเทพมหานคร ในเรื่องค่าเช่าที่จอดรถดังกล่าว ซึ่งได้มีการประเมินไว้ในขณะนั้นประมาณ 820 ล้านบาท.

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในส่วนของรถดับเพลิงที่จอดตากแดดตากฝน ทิ้งไว้นานหลายปีนั้น เบื้องต้นพบว่า มีความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ล้อยาง ตัวรถ ตัวเครื่องยนตร์ ไปจนถึงระดบบการใช้น้ำดับเพลิง ซึ่งหากจะนำไปใช้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไหล่และซ่อมแซมอีกหลายชิ้นถึงจะนำออกไปใช้การได้จริง.