นายพิเชษฐ์ เจียมบุรเศรษฐ์ นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการขนส่งเอกชน และรถร่วม บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ทยอยแจ้งความประสงค์ที่จะขอลดเที่ยววิ่งเพิ่มเติม จากเดิมที่มีจำนวน 27 บริษัท 143 เส้นทาง ที่ทางสมาคมฯ ได้มีการแถลงข่าวว่า จะปรับลดเที่ยววิ่ง 80% เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 เป็นต้นไปนั้น

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งเอกชนแจ้งความประสงค์ขอปรับลดเที่ยววิ่งเพิ่มจำนวน 5 บริษัท รวม 22 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.บริษัท ลิกไนท์ทัวร์ จำกัด 8 เส้นทาง 2.บริษัท นครศรีร่มเย็นทัวร์ จำกัด 1 เส้นทาง 3.บริษัท เจเจอาร์ ทราเวล จำกัด (โลตัสพิบูลทัวร์) 6 เส้นทาง 4.บริษัท รถรุ่งเรือง จำกัด 3 เส้นทาง และ 5.บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด 4 เส้นทาง

เมื่อรวมกับของเดิมพบว่าขณะนี้มีทั้งหมด 32 บริษัท รวม 165 เส้นทาง ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจากการเดินทางสามารถตรวจสอบเที่ยววิ่งในแต่ละวันได้ทางเว็บไซต์ของทุกบริษัท อย่างไรก็มตามยังมีผู้ประกอบการขนส่งเอกชน และรถร่วม บขส. ทยอยแจ้งความประสงค์ขอลดเที่ยววิ่งมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาคมฯ จะสรุปประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป