ที่โรงเรียนวิชูทิศ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบปลอดกัญชา กัญชง และกระท่อม ถึงประเด็นทรงผมของนักเรียนว่า ตนคิดว่าทรงผมกับการเรียนคงไม่มีผลอะไรมาก จะผมยาว ผมสั้น ก็ขอให้ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ในแง่นโยบายภาพรวม คิดว่าไม่ได้มีผลกับการเรียน แต่การเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งต้องมีกรอบอยู่ระดับหนึ่ง ในส่วนนี้ได้มอบหมายให้นายศานนท์ ศึกษาหาจุดที่เหมาะสมต่อไป

ด้านนางสุพัตรา ฤกษ์บ่าย ผอ.โรงเรียนวิชูทิศ กล่าวถึงระเบียบของโรงเรียนวิชูทิศเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนว่า ทรงผมของนักเรียนชายคือ รองทรงสูง ส่วนนักเรียนหญิงถ้าไว้ผมยาวคือ ถักเปียสองข้าง ทั้งนี้ เรามีบริการตัดผมให้นักเรียนฟรี โดยประสานกับทางพัฒนาชุมชนมาให้บริการตัดผมให้นักเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน

ขณะที่ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า เรื่องทรงผมเป็นเรื่องที่เด็กนักเรียนหลายคนเรียกร้อง ขณะเดียวกัน เราได้ประกาศเรื่องทรงผมไปแล้วให้มีความเหมาะสม ไม่ต้องตัดเตียน ตัดเป็นรองทรงได้ ถ้าผู้หญิงก็เก็บเรียบร้อย โดยดูความเรียบร้อยเป็นองค์รวม ไม่ได้กำหนดว่าต้องสั้นหรือยาวกี่เซนฯ แต่เรื่องย้อมยังไม่อนุญาต และกำลังทบทวนเรื่องปัจเจกบุคคลและเรื่องของยุคสมัย ซึ่งกำลังดูแนวทางว่าจะกำหนดเป็นอย่างไร อย่างเช่นชุดลูกเสื้อ เร็ว ๆ นี้ จะมีประกาศว่าจะมีแนวปฏิบัติอย่างไร เพราะบางเรื่องตนคิดว่าอยู่ที่หัวใจของเนื้อหา ไม่ใช่เรื่องยูนิฟอร์มที่ต้องไปกำหนดเขา เราดูที่จุดประสงค์เป็นหลัก