นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมภัตตาคารไทยร่วมกับสถานีบริการน้ำมันพีที จัดจำหน่าย “ข้าวแกงกำลังใจ อิ่มหนึ่ง 25 บาท” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้น  ซึ่งจะเริ่มเปิดขายเดือน ก.ค.นี้ ในสถานีบริการน้ำมันพีที 80 สาขา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อย่างไรก็ตาม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมงานโครงการ “ข้าวแกงกำลังใจ อิ่มหนึ่ง 25 บาท” ได้ที่เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย.นี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก “สมาคมภัตตาคารไทย”

นางฐนิวรรณ กล่าวว่า สำหรับองค์ประกอบของการทำ “ข้าวแกงกำลังใจ” นั้น เรามีวัตถุดิบราคาต่ำกว่าท้องตลาดเพราะการสั่งซื้อจำนวนมากและสามารถซื้อวัตถุดิบตรงจากเกษตรกรหรือแม่ค้าในตลาดสดค้าส่งขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการในสมาคมภัตตาคารไทย ชุดตั้งต้นที่มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมเป็นทุนสำคัญ ขณะที่วัตถุดิบ เช่น หมู ไก่ ไข่ ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานขนาดใหญ่ยักษ์ระดับประเทศ รวมถึงได้รับความร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมันพีที โดยมีความร่วมมือใช้ก๊าซหุงต้มราคาพิเศษ ซื้อน้ำมันพืช ครั้งละพันลิตรอยู่แล้ว นอกจากนั้นยังมีวัตถุดิบอื่น ๆ จะได้ทยอยประสานจัดซื้อจำนวนมาก จากผู้ผลิตอีกด้วย