รายงานข่าว แจ้งว่า พีทีที สเตชั่น และบางจาก ได้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ส่งผลให้ราคาเบนซินอยู่ที่ 52.56 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 45.15 บาท/ลิตร E20 อยู่ที่ 44.04 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 44.88 บาท/ลิตร พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 50.64 บาท/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร อยู่ที่ 37.54 บาท/ลิตร มีผล 29 มิ.ย.2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 

ขณะที่กลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม โดยดีเซล B7 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร ดีเซล B10 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร ดีเซล B20 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร ดีเซลพรีเมียม B7 อยู่ที่ 46.36 บาท/ลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร