เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าได้เปิดการท่องเที่ยวและพักแรม บนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า หลังจากที่ปิดเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติมาเป็นเวลา 2 เดือน ทำให้ธรรมชาติเริ่มฟื้นฟูมีดอกไม้นานาพรรณให้ชมมากมาย ยิ่งในช่วงฤดูฝนในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

บรรยากาศป่าหน้าฝนบนภูหินร่องกล้านั้นมีความสมบูรณ์สวยงาม ทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวได้ โดยเริ่มเดินทางมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ากันแล้ว เพื่อชมจุดแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะลานหินปุ่ม ลานหินแตก ผาชูธง น้ำตกกังหันน้ำ นักท่องเที่ยวจะได้ชมแหล่งต้นน้ำที่ไหลรินผ่านลานหิน ดอกไม้ที่เบ่งบานในช่วงฤดูฝน

นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า กล่าวว่า สำหรับนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จะต้องรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะต้องแสดงผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 3 วัน ผู้ที่จะพักค้างคือจะต้องจองล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดพิษณุโลก และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน DMHTTA 

สำหรับค่าบริการนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จากเดิมผู้ใหญ่ คนละ 500 บาท ลดลงเหลือคนละ 200 บาท ส่วนเด็ก คิดค่าบริการเพียงคนละ 100 บาท เท่านั้น หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1596-5977 หรือเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า-Phu Hin Rong Kla National Park