เมื่อวันที่ 9 ส.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณี น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ถึงกรณีร่าง พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการดึงแพทย์มาบังหน้า ลักไก่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมรัฐบาลในการบริหารโควิด-19 ที่ผิดพลาด ว่า จะลักไก่ได้อย่างไร แล้วจะนิรโทษกรรมใคร เพราะ (ร่าง) พ.ร.ก.ดังกล่าว ส่วนหนึ่งทางองค์กรวิชาชีพ สภาวิชาชีพต่างๆ สมาคม รพ.เอกชน แพทยสภา ก็เสนอให้มีกฎหมายลักษณะนี้ เพื่อป้องกันคนทำงานที่อาจถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า เพราะตัวโรคโควิด-19 เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรักษาไม่มียาเวชภัณฑ์เฉพาะโรค ไม่มีแนวทางเฉพาะทาง แต่เชื่อว่าคนทำงาน ต่างหวังดี อยากรักษาทุกคนให้ปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องการรักษาหรือการจัดการวัคซีน เป็นงานของแพทย์ ข้าราชการประจำ ฝ่ายการเมืองทำในเรื่องสนับสนุนภารกิจ ไม่ได้ทำเพื่อป้องกันตัวเองเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำเพื่อบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดความมั่นใจ ไม่ต้องวิตกกังวลต่ออนาคต และแน่นอนต้องมีเจตนาสุจริตในการทำงาน

“…ไม่มีอะไรลักไก่ ไม่มีความจำเป็นต้องลักด้วย จุดประสงค์ของ พ.ร.ก. เพื่อป้องกันคนหัวใสฟ้องร้องเอาผิดคนทำงาน แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนหัวขี้เท่อ จ้องเล่นแต่การเมืองบนความเหนื่อยล้าของคนทำงาน แพทย์ หรือจิตอาสาที่เข้ามาทำงานด้วยความเต็มใจ ร่างดังกล่าวชัดเจนว่าเราไม่ได้ออกมาเพื่อคุ้มครองใครคนใดคนหนึ่ง และในคณะทำงานยก (ร่าง) พ.ร.ก. ก็ไม่ได้มีแค่หน่วยงานกำกับของกระทรวงฯ แต่ยังมีภาควิชาชีพ ภาคกฎหมายเข้ามาร่วมดูแล ดังนั้น ยิ่งไม่สามารถออกมาเพื่อจุดประสงค์เดียวเพื่อใครบางคนได้…” นายอนุทิน กล่าว