วันที่ 12 ส.ค. ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยข้อมูลจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนทั่วประเทศมียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-11 ส.ค. 64 ทั้งหมด 22,288,819 โด๊ส แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 17,068,105 ราย ผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 4,826,641 ราย และผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 จำนวน 394,073 ราย 

ติดเชื้อใหม่พุ่ง22,782คน สะสมทะลุ8แสน ดับ147ราย-หายป่วย23,649

ขณะที่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 4,854 ราย 2.สมุทรสาคร 1,779 ราย 3.สมุทรปราการ 1,736 ราย 4.ชลบุรี 1,666 ราย 5.นนทบุรี 729 ราย 6.ศรีสะเกษ 623 ราย 7.นครปฐม 621 ราย 8.อุบลราชธานี 477 ราย 9.บุรีรัมย์ 441 ราย 10.พระนครศรีอยุธยา 410 ราย ส่วนการพบผู้ติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์นั้น พบอีก 4 แห่ง ใน 4 จังหวัด คือ 1.จ.ชลบุรี ที่บริษัทยางรถยนต์ อ.ศรีราชา พบ 77 ราย  2.จ.นครปฐม ที่ฟาร์มสัตว์ปีก อ.บางเลน พบ 18 ราย 3.จ.สมุทรสาคร ที่บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษ อ.เมืองสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย 4.จ.ฉะเชิงเทรา ที่บริษัทเครื่องครัว อ.บางปะกง พบ 10 ราย