เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ส่งอีเมลเมื่อช่วงเย็น วันที่ 12 ก.ย. แจ้งเตือนชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย ให้ระมัดระวังระเบิดพลีชีพโจมตีในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันอาทิ ร้านอาหาร โรงแรม ขนส่งสาธารณะ ตลาด สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถานต่างๆ แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขอให้ใช้เวลาน้อยที่สุดเมื่อไปสถานที่เหล่านี้ และถ้าเผชิญเหตุก่อการร้าย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำหน่วยงานท้องถิ่นนั้น

ขณะที่ นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบเบื้องต้นกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ แล้ว ได้รับทราบว่าการส่งอีเมลดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่สั่งการสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในประเทศอื่นๆ ไม่ใช่เฉพาะไทย ให้ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังชาวญี่ปุ่นในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ระบุที่มาของข้อมูล ขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ไม่ได้ทราบข้อมูลที่มากไปกว่านี้.