เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่านคำสั่งขอปล่อยชั่วคราว ของนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาว ดิน จำเลยที่ 7 คดีดำ อ.287/2564 ที่พนักงานอัยการคดีอาญา 7 เป็นโจทก์ฟ้อง นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน กับพวกรวม 22 คน เป็นจำเลยคดีปักหมุดสนามหลวงในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันฯ มั่วสุมชุมนุม ก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 , 116 ฯ ภายหลังศาลอาญามีคำสั่งถอนประกันเนื่องจากอัยการสำนักงานพิเศษฝ่ายคดีอาญา 7 ยื่นคำร้องว่าจำเลยกระทำผิดเงื่อนไข โดยเป็นการนัดอ่านทางไกลผ่านจอภาพไปยังพนักงานอัยการ และทนายจำเลยภายหลังมีการไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราว เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา

ศาลไม่ให้ประกัน “ไผ่ ดาวดิน” สาดสีใส่ป้ายโรงพัก ผิดเงื่อนไขหวั่นก่อเหตุซ้ำ

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของจำเลยที่ 7 และโจทก์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าก่อนหน้านี้จำเลยวันที่ 23 เม.ย.64 ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามมิให้จำเลยที่ 7ทำกิจกรรมใด ๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามเดินทางออกนอกประเทศและต้องมาศาลตามกำหนดนัด หลังจากนั้นจำเลยที่ 7 ถูกดำเนินคดีอีก 11 คดีโดยส่วนใหญ่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อข้อกำหนดที่ออกตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในภาวะฉุกเฉิน โดยเป็นการชุมนุมทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาลและเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเนื่องจากบริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์โรคโควิด ให้มีการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพมาให้ราษฎรและให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีปัญหาว่ามีเหตุอันควรเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่ 7 หรือไม่ เห็นว่าการเข้าร่วมชุมนุมที่บุคคลอื่นจัดขึ้นที่หน้ากรมทหารราบที่ 1 บนถนนวิภาวดี-รังสิตนั้น

พ.ต.อ.เทิดไทย สุขไทย พยานโจทก์ตอบคำถามค้านของจำเลยที่ 7 รับว่าจำเลยที่ 7 ได้ขึ้นไปเข้าร่วมการชุมนุมของบุคคลอื่นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจราจรของผู้เดินทางในการชุมนุมเพื่อให้การสัญจรเป็นไปได้ด้วยดีและพยานโจทก์ปากนี้ยอมรับว่าความหมายของคำว่าเขตพระราชฐานตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ หมายถึงที่ซึ่งพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าประทับอยู่เท่านั้น ส่วนกรมทหารราบที่ 1 ไม่ใช่สถานที่ที่พระมหากษัตริย์ทรงประทับอยู่เห็นว่าความหมายของคำว่า ราชฐานตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายความว่า อาณาบริเวณที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ มาตรา 7 บัญญัติห้ามการชุมนุมในรัศมี 150 ม. จากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาท หรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระราชนิเวศน์ พระตำหนัก หรือจากที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประทับหรือพำนัก ซึ่งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นการห้ามชุมนุมในสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ใช้เป็นที่ประทับ เมื่อพื้นที่กรมทหารราบที่ 1 ไม่ใช่ที่ประทับจึงไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับการการชุมนุมสาธารณะการชุมนุมหน้าสถานที่ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำการอันกระทบถึงสถาบันฯ

ทิ้งทวนก่อนกลับ “ไผ่ ดาวดิน”ตอบโต้เอาคืนตำรวจ สาดสีแดงใส่ป้าย สน.เละ

นอกจากนี้โจทก์มิได้มีข้อกล่าวหาใดว่าจำเลยที่ 7 กระทำการอันไม่บังควรต่อสถาบันฯ กรณีจึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 7 ไม่ได้กระทำการอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อเกียรติภูมิของสถาบันพระมหากษัตริย์จึงไม่ผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนด แต่ จำเลยที่ 7 ได้ทำการชุมนุมหลายครั้ง หลังได้รับการปล่อยชั่วคราวลักษณะการกระทำเป็นการประท้วงเรียกร้องต่อรัฐบาลให้นายกรัฐมนตรีลาออกและเรียกร้องให้พรรคการเมืองเจ้าพนักงานตำรวจและสถาบันอื่นไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปโดยในการชุมนุมจะมีการปราศัยและบางครั้งมีการสาดสีใส่ป้ายหรือสถานที่ของพรรคการเมืองหรือสถาบันหรือสถานีตำรวจดังกล่าว

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา รอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา และผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกฯ ร่วมประชุมปรึกษาคดีแล้วมีมติว่าแม้ว่าจำเลยที่ 7 จะมิได้กระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ศาลนี้กำหนดในการปล่อยชั่วคราวเมื่อวันที่ 23 เม.ย.64 ก็ตาม แต่หลังได้รับการปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองจนนำไปสู่การดำเนินคดีอาญาในชั้นเจ้าพนักงานหลายครั้ง การชุมนุมบางครั้งมีการตั้งข้อเรียกร้องต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุม บางครั้งมีการสาดสีใส่สถานที่ทำการและป้ายของพรรคการเมืองหรือสถานีตำรวจทำให้เกิดความเสียหายเป็นการก่อให้บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยพอจะถือว่าเป็นการก่ออันตรายประการอื่นตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108/1(3 ) อันเป็นเหตุที่ศาลจะเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยที่ 7 ทราบล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติตามก่อน แต่อย่างใดการที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวในคดีนี้จึงชอบแล้วให้ยกคำร้อง ส่วนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

นอกจากนี้ ศาลอาญายังได้ยกคำร้องขอประกันตัวในชั้นฝากขังอีก 2 สำนวนประกอบด้วยสำนวนหมายเลขดำ ฝ.857/2564 (ผตห.ไผ่กับพวกรวม 3 คน) เเละสำนวน หมายเลขดำ ฝ.858/2564 (ผตห.ไผ่กับพวกรวม 4 คน) โดยให้เหตุผลลักษณะเดียวกันกับคดีดำอ.287/2564 (ปักหมุด)