สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 23 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 17,491 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,093 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 398 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,037,923 ราย หายป่วยกลับบ้าน 22,134 ราย หายป่วยสะสม 834,344 ราย กำลังรักษา 195,454 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 242 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 9,562 ราย