เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่องค์การบริหาส่วนตำบลกำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ชาวบ้านจาก 15 หมู่บ้าน ได้รวมตัวกันเพื่อติดตามทวงถามความคืบหน้า กรณีส่งเงินออมโครงการสัจจะวันละ 1 บาท แต่เมื่อสมาชิกเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเสียชีวิต กลับไม่ได้เงินตามเงื่อนไข โดยชาวบ้านได้นำเอกสารเป็นสมุดประจำตัวสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกำพี้ ออมสัจจะวันละ 1 บาท มาแสดงต่อสื่อมวลชน โดยมีการเริ่มส่งเงินตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ให้กับ อบต.กำพี้ โดยแต่เดือนจะมีผู้ใหญ่บ้านมาเก็บเงิน และส่งเงินให้กับ อบต. ผ่านมา 10 ปี ชาวบ้านหลายรายไม่ได้เงินตามเงื่อนไข โดยเงื่อนไขระบุว่าหากสมาชิกเจ็บป่วย นอนโรงพยาบาล คลอดบุตร หรือเสียชีวิต ก็จะได้รับเงิน แต่ระยะหลังเมื่อมีสมาชิกเจ็บป่วย คลอดบุตร หรือเสียชีวิต ก็ไม่ได้รับเงิน ทำให้ชาวบ้านหยุดส่งเงินในปี 2563 ชาวบ้านต่างตั้งข้อสังเกตว่า เงินที่จ่ายไปทุกเดือนๆ ไปอยู่ที่ไหน ทำไมชาวบ้านถึงไม่ได้รับเงินตามเงื่อนไข ทั้งๆ ที่ส่งเงินให้กับ อบต.ตลอดทุกๆ เดือน สอบถามทาง อบต.ก็อ้างว่า เงินไม่ได้หายไปไหน เงินอยู่ในธนาคาร แต่ก็ไม่ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านรับทราบมากกว่านั้น เบื้องต้นมีสมาชิกเดือดร้อน 15 หมู่บ้าน ประมาณ 600 คน รวมเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท

ขณะที่ นางประนอม ตะนะแสง ชาวบ้านสองห้อง หมู่ 6 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เล่าว่า ตนได้เข้าร่วมโครงการเงินออมวันละ 1 บาท ตั้งแต่ปี 58 หยุดส่งปี 63 เพราะไม่ได้ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้ เช่น เมื่อเกิดเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลก็ไม่ได้เงิน โดยเงื่อนไขกำหนดให้หากนอนโรงพยาบาลได้คืนละ 100 บาท ไม่เกิน 5 คืน ปีนึงไม่เกิน 500 บาท หากคลอดบุตร งานบวช งานแต่งงาน ได้ 500 บาท และหากเสียชีวิตก็จะได้เงินไม่เกิน 10,000 บาท ตอนนี้หยุดส่งเงินมาตั้งแต่ปี 63 และทางสมาชิกได้รวมตัวไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบรบือ ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็พบว่ามีมูล แต่ผ่านมาเกือบ 2 ปี ทาง อบต. ก็ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ จึงได้รวมตัวกันมาติดตามทวงถามความคืบหน้า ซึ่งก็ยังไม่ได้รับคำตอบ บอกแต่เพียงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ตอนนี้จึงอยากจะมาทวงถามความเป็นธรรม และสมาชิกทุกคนอยากได้เงินคืน.