เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดประชาบำรุง หรือ วัดหนักแบกตีน ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง พระครูประภาต สิกขกิจ เจ้าอาวาส กำลังแจกสะตอข้าวให้กับชาวบ้านและญาติโยมที่เดินทางไปทำบุญที่วัดคนละหลายสิบฝัก เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูกาลของสะตอ โดยทางวัดมีการปลูกสะตอไว้ตั้งแต่ปี 2557 จำนวน 40 ต้น ขณะนี้เริ่มแก่จัดและติดฝักเป็นจำนวนมาก ทำให้แต่ละปีจะมีสะตอมากกว่า 1,000 กิโลกรัม เลยทีเดียว

ทั้งนี้ สะตอในพื้นที่ จะมีราคาสูงถึงฝักละ 10 บาท หรือบางที่ขาย 3 ฝัก 50 บาท ก็ตาม ซึ่งสะตอที่วัดประชาบำรุงจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเมื่อถึงฤดูกาลเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยลดภาระรายจ่ายในครัวเรือน จนเป็นที่รู้กันว่า หากช่วงนี้ใคร อยากกินสะตอก็ให้เข้ามายังวัดหนักแบกตีน เคยมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อสะตอในวัดโดยให้ราคาสูง แต่เจ้าอาวาสไม่ยอมขาย เพราะต้องการเอาไว้แจกชาวบ้าน และแจกพระสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ เท่านั้น

ด้านพระครูประภาต สิกขกิจ เจ้าอาวาส เปิดเผยว่า ทางวัดกำลังทยอยแจกจ่ายสะตอให้แก่ญาติโยมกินกันถ้วนหน้า ส่วนที่เหลือจะส่งไปอำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้ชาวบ้านและวัดในพื้นที่ได้นำไปกินกัน เป็นการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน.