พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 21 ก.พ. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน = 43.86, แก๊สโซฮอล์ 95 = 36.05, อี 20 = 33.74, แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.78, อี 85 = 34.19, พรีเมียม แก๊สโซออล์ 95 = 42.84, กลุ่มดีเซล = 34.44, พรีเมียมดีเซล B7 = 43.06 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร