จากกรณีกระทรวงการคลัง เริ่มประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 06.00-23.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th โดยรอบนี้ มีผู้ผ่านการลงทะเบียนและได้รับสิทธิทั้งสิ้น 14.59 ล้านคน จากผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมการปกครองจำนวน 19.64 ล้านราย โดยมีผู้ไม่ผ่านจำนวน 5.05 ล้านราย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

วันนี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” อยากพามาอัปเดตไทม์ไลน์ล่าสุดทั้งหมด หลังจากการประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยมีไทม์ไลน์อัปเดต ดังนี้

วันที่ 1 มี.ค. 66

  • ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เริ่มกระบวนการยืนยันตัวตน (e-KYC) วันที่ 1 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป โดยจะต้องทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพยกับธนาคารใดก็ได้
  • ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ เริ่มกระบวนการอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 พ.ค. 66

วันที่ 1 เม.ย. 66

เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มี.ค. 66 ในกรณีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนหลังวันดังกล่าวจะได้ใช้สิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยการยืนยันตัวตนของผู้ได้รับสิทธิมี 5 รอบมีดังนี้

  • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-26 มี.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิ วันที่ 1 เม.ย. 66
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-26 เม.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิ วันที่ 1 พ.ค. 66
  • รอบที่ 3 ระหว่าง วันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย. 66
  • รอบที่ 4 ระหว่าง วันที่ 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 66
  • รอบที่ 5 ระหว่าง วันที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ส.ค. 66

ผู้ที่ยืนยันตัวตนรอบที่ 2-4 จะได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ โดยสิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น

ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนรอบที่ 5 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง จะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

วันที่ 20 มิ.ย. 66

  • ประกาศผลอุทธรณ์

วันที่ 1 ก.ค. 66

  • เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการห่งรัฐ รอบอุทธรณ์..

ขอบคุณข้อมูล : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance