จากกรณี รายการ “ข่าว 3 มิติ” ได้เปิดคลิปที่ประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี นาทีตอบคำถามยังเป็นสื่อหรือไม่ โดยพบมีการตอบคำถามในที่ประชุมว่า “ตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ครับ ก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับ” แต่กลับปรากฏว่า ในบันทึกการประชุมกลับกลายเป็น “ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ” จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนั้น
-อินทัช แจงปม “ไอทีวี” เป็นบริษัทย่อย

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ออกมาทวีตข้อความ ถึงข้อกฎหมายต่างๆ โดยระบุว่า

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด
ม.216 การเปลี่ยนแปลง ตัดทอน เอกสารของบริษัท หรือลงข้อความเท็จ หรือไม่ลงข้อความสำคัญในเอกสารของบริษัท หรือที่เกี่ยวกับบริษัท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด
ม.94 กรรมการต้องรับผิดร่วมกันเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วน
(1) การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความอันควรต้องแจ้ง
(2) การแสดงข้อความเท็จ หรือไม่ตรง
(3) การจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอันเป็นเท็จ

พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.
มาตรา 143 ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.ป.นี้ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี
ฯลฯ..

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @wirojlak