เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่บริเวณร่องน้ำปากบารา ท้องที่หมู่ 2 (บ้านปากบารา) ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์บนเรือประมงในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อคุมเข้มเรื่องแรงงานต่างด้าวและการลักลอบการค้ามนุษย์ในเรือประมง รวมถึงเพื่อต้องการตรวจเข้มเรื่องใบอนุญาตทำการประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทะเลอันดามันฝั่งตะวันตก มหาสมุทรอินเดีย

โดยเฉพาะตรวจสอบหนังสือคนประจำเรือ และสภาพการจ้างงานของแรงงาน ทั้งนี้เพื่อการป้องปรามการเกี่ยวกับค้ามนุษย์ ตลอดจนการกระทำความผิดกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้สำหรับการปฏิบัติครั้งนี้ได้ทำการตรวจเรือประมงรวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ลำ เป็นเรือประมงชนิดเรืออวนล้อมจับ 4 ลำ และเรือประมงชนิดเรือปั่นไฟ 1 ลำ มีแรงงานประมงเป็นคนไทย 14 คน แรงงานชาวพม่า 114 คน รวม 128 คน ทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารประจำเรือ หนังสือคนประจำเรือ เครื่องมือที่ขออนุญาตทำการประมงพบว่าผลการตรวจถูกต้องครบถ้วนทุกประการ.