สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ว่าคณะกรรมาธิการด้านการป้องกัน ควบคุม และการรักษาโรคโควิด-19 ของเมียนมา ขยายระยะเวลาระงับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน ออกไปอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ คือจนถึงวันที่ 24 ก.ย.นี้ โดยการประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ครอบคลุมสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนโรงเรียนสอนศาสนา
ทั้งนี้ รัฐบาลทหารเมียนมามีคำสั่งให้กลับมาปิดโรงเรียนทั่วประเทศอีกครั้ง ตั้งแต่เดือนก.ค.ที่ผ่านมา และให้กลับมาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศยังคงรุนแรง
ขณะที่สถิติผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 ในเมียนมา มีจำนวนอย่างน้อย 431,833 คน เพิ่มขึ้น 1,953 คน และเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 16,530 ราย เพิ่มขึ้น 79 ราย แต่ยังคงเหลือจำนวนผู้ติดเชื้อต้องรักษาตัวอยู่ในระบบอีกอย่างน้อย 34,829 คน.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES