รายงานข่าวจากพีทีทีสเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น แจ้งว่า ได้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น อี85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น ปรับขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร มีผล 15 ก.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

เบนซิน ลิตรละ 36.96 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.55 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.28 บาท, อี 20 ลิตรละ 28.04 บาท, อี85 ลิตรละ 22.59 บาท, ดีเซล บี7 ลิตรละ 29.59 บาท, ดีเซล บี10 ลิตรละ 26.59 บาท, ดีเซล บี20 ลิตรละ 26.34, ดีเซลพรีเมียม บี7 ลิตรละ 34.36 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร