สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 15 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 13,798 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,347 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 451 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,391,477 ราย หายป่วยกลับบ้าน 14,133 ราย หายป่วยสะสม 1,249,603 ราย กำลังรักษา 128,546 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 144 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 14,765 ราย