ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้ออกแนวทางการแสดงตนกรณีการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ CDM/ATM ซึ่งจะเริ่มใช้วันนี้ 11 พ.ย. 66 เป็นต้นไป เนื่องจากการฝากเงินสดที่ตู้ CDM/ATM ที่ผ่านมา เป็นช่องทางของการฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ยาเสพติด และการพนัน รวมถึงการหลอกลวงทางการเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อส่งผ่านไปยังผู้กระทำผิด โดยไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงิน และไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติจำนวนมาก

การแสดงตนของผู้ฝากเงินสดผ่านตู้ CDM/ATM สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ

1. ผู้ฝากเงินใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของตน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัส OTP (One-Time Password) ที่ได้รับ โดยมีวงเงินฝากสูงสุด 30,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)

2. ผู้ฝากเงินใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของตน ร่วมกับรหัสส่วนตัว (PIN) โดยมีวงเงินฝากสูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)

ประเภทธุรกรรมที่ต้องแสดงตน ได้แก่

– ฝากเงินเข้าบัญชีภายในและต่างธนาคาร

– ชำระบิลด้วยเงินสด (Bill Payment)

ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการแสดงตน รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการ สามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของธนาคารที่ใช้บริการ