นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยที่มีข้อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เข้ามาจัดอันดับความน่าเชื่อถือการทำธุรกิจของบริษัทประกันภัยเนื่องจาก คปภ.เป็นหน่วยงานด้านกำกับดูแล ไม่ใช่หน่วยงานที่มีหน้าที่มาจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ที่หน่วยงานกำกับดูแลจะมาทำ เหมือนอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ โดยหากจะทำให้ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญด้านจัดอันดับมากกว่า หรืออย่างต่างประเทศก็มีสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินเข้ามาดูโดยตรง

“เรื่องการจัดอันดับมองว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจะต้องดูว่าใครจะเป็นคนทำ น่าเชื่อถือไหม และมีตัวชี้วัดในการจัดอะไร เช่น หากดูทางด้านฐานะทางการเงิน ปัจจุบันก็มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินกันอยู่แล้ว หรือหากดูธรรมาภิบาลก็สามารถตรวจสอบได้ตลอด ที่สำคัญการจัดอันดับเป็นเรื่องของการสมัครใจ หากจะให้ใครมาจัดและประกาศอันดับเองโดยไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือครบถ้วน ก็มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันนั้นๆ เพราะธุรกิจประกันเรื่องความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ”

ส่วนแนวทางการดูแลช่วยเหลือธุรกิจประกันภัยช่วงโควิด  สมาคมฯ ได้หารือกับ คปภ.เพื่อขอให้ผ่อนผันการดำรงเงินกองทุน เช่น ให้ขยายการใช้อัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุน (คาร์ เรโช) 120% ออกเป็นการชั่วคราว จากที่จะปรับขึ้นเป็น 140% เพื่อให้บริษัทประกันมีเงินสภาพคล่องเข้ามาใช้จ่ายเคลมให้ผู้เอาประกันโควิดในรูปแบบต่างๆ ได้ รวมถึงผ่อนผันการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (อาร์บีซี) ส่วนการจัดตั้งกองทุนกลางขึ้นมาช่วยเหลือบริษัทประกันจ่ายสินไหมให้กับผู้เอาประกันที่ป่วยโควิด เหมือนกับช่วงสึนามินั้นไม่มีความจำเป็น เพราะขณะนี้มีกองทุนประกันวินาศภัยดูแลอยู่แล้ว หรือการตั้งกองทุนฯ​ เพื่อรับประกันภัยโควิดต่อ ก็ไม่ต้องทำ เพราะประกันโควิดเป็นการรับทำระยะสั้นแบบชั่วคราว แตกต่างจากประกันภัยธรรมชาติที่ต้องมีการทำอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ข้อเสนอการจัดอันดับความน่าเชื่อบริษัทประกันภัยจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะจะมีผลดีและผลเสียต่อประชาชน และธุรกิจประกัน ซึ่งหากจะทำควรต้องศึกษาดูต้นแบบจากหน่วยงานระหว่างประเทศว่ามีการจัดอันดับกันหรือไม่ และนำตัวชี้วัดอะไรมาจัดอันดับ โดยที่ผ่านมายังไม่เห็นว่ามีหน่วยงานกำกับดูแล เข้ามาเป็นคนจัดอันดับความน่าเชื่อถือดูแลธุรกิจนั้นๆ​ แต่อย่างใด

ส่วนเรื่องปัญหาการเคลมจ่ายประกันโควิดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มองว่าน่าจะเกิดจากการประเมินสถานการณ์การรับทำประกันที่ผิดพลาด เมื่อมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดเป็นหลายสิบเท่าตัวก็จึงอาจทำให้มีการทำงาน และจ่ายเคลมล่าช้ากว่าปกติ ซึ่งเห็นว่าทาง คปภ.ก็ดำเนินการดูแลเรื่องนี้ให้อยู่