สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ว่า ประธานาธิบดีเหวียน ซวน ฟุก กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ( ยูเอ็นจีเอ ) เมื่อวันพุธ มีเนื้อหาสำคัญว่า การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวาระเร่งด่วนที่ทั่วโลกต้องเพิ่มความร่วมมือระหว่างกัน และทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญกับการกระจายวัคซีน ไปยังประเทศที่ยังมีอัตราการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับต่ำ 
United Nations
ในประเด็นการแก้ไขวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม ผู้นำเวียดนาม กล่าวว่า กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและยากจนสมควรได้รับความสนับสนุนด้านการเงิน และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซพิษ และการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ เพื่อบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีของเวียดนามมีความเห็นว่า หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ เพื่อการฟื้นฟูโลกในมิติหลังวิกฤติโรคระบาด ต้องการสันติภาพ ความมั่นคง และการมีเสถียรภาพ รัฐบาลฮานอยจึงขอเรียกร้องทุกประเทศบนโลก ร่วมกันสนับสนุน "การหยุดยิงอย่างแท้จริง" เพื่อความปลอดภัยของพลเรือน และการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้เข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างราบรื่น.

เครดิตภาพ : AP