เมื่อวันที่ 25 ก.ย.​ กรมทางหลวงชนบท ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กรมทางหลวงชนบท เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วทุกภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมเผยถนนที่ได้รับผลกระทบใน 5 จังหวัด

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น และแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราสายทาง พร้อมติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีน้ำท่วม ปักเสาแสดงเขตแนวน้ำท่วม รวมถึง จัดรถรับ-ส่งในสายทางที่มีปริมาณน้ำท่วมสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝนและช่วงที่มีมรสุม สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานว่าขณะนี้ (25 ก.ย.64 เวลา 12.00 น.) มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท, นครราชสีมา, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ และสุโขทัย ได้รับผลกระทบ 10 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 8 สายทาง ดังนี้

– ถนนทางหลวงชนบทสาย ชน.4039 แยก ทล.- บ้านหนองประดู่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

– ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.4008 แยก ทล. 2148  – บ้านปะคำ อ.ด่านขุนทด,​ พระทองคำ จ.นครราชสีมา

– ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3032 แยก ทล.201- บ้านคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

– ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.3037 แยก ทล.229- บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

– ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.3055 แยก ทล.229-บ้านมูลนาค อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

– ถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.3071 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ แยก ทล.221-บ้านหนองคู อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

– ถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.3058 แยก ทล.220- บ้านหนองหมากแซว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

– ถนนทางหลวงชนบทสาย สท.3017 แยก ทล.101- บ้านนาโพธิ์ อ.เมือง จ.สุโขทัย

และมีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง คือ

– ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3059 แยก ทล.201-บ้านห้วยบง อ.สีคิ้ว,​ ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (กัดเซาะผิวจราจรและคันทาง)

– ถนนทางหลวงชนบทสาย สท.4011 แยก ทล.1056 – บ้านสระบัว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย (น้ำท่วมสูง 50 ซม.)

ทั้งนี้ ทช.ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษและโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือน โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146