เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากไอซ์แลนด์และเยอรมนี โดยไอซ์แลนด์มีความประสงค์บริจาควัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 100,000 โด๊ส ขณะที่เยอรมนีให้การสนับสนุนบริจาควัคซีนแอสตราเซเนกา จำนวน 346,100 โด๊ส สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ รมว.สาธารณสุข เป็นผู้ลงนามในเอกสารเกี่ยวข้อง โดยคาดว่า ไอซ์แลนด์และเยอรมนีจะสามารถส่งมอบวัคซีนได้ภายในเดือน ต.ค. เพื่อกระจายการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ การได้รับสนับสนุนบริจาควัคซีนสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมของประเทศไทยและความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรไมตรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป