เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุข จันทบุรี รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ (คลัสเตอร์ใหม่) ในพื้นที่ จ.จันทบุรี วันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา (ตัดยอดการรายงานผลผู้ติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการเวลา 03.00 น.) พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงเป็น New High วันเดียวพุ่งถึง 450 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดแบ่งเป็นประเทศต่างๆ ประกอบด้วย ชาวไทย 421 ราย ชาวกัมพูชา 25 ราย ชาวลาว 3 ราย และชาวจีน 1 ราย ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ขณะนี้ จ.จันทบุรี มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 13,085 ราย รักษาหาย 9,691 ราย และเสียชีวิตอยู่ที่ 75 ราย จากตัวเลขผู้ติดเชื้อดังกล่าวที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น New High ทำให้ จ.จันทบุรี โดย นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี ได้ออกคำสั่ง จ.จันทบุรี ที่ 3284/2564 เรื่อง ห้ามจำหน่าย จ่าย แจกหรือแลกเปลี่ยน สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท ทั้งในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านค้าทั่วไป ร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อ

นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี เปิดเผยว่า จากสถิตติตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ สูงเป็น New High วันเดียวพุ่งถึง 450 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ พบมีกลุ่มเสี่ยงมาจาก กลุ่มแรงงานล้ง/ตลาดสด/ตลาดนัด โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้ร่วมจัดเลี้ยงสังสรรค์ งานประเพณี พิธีการ รวมถึงยังพบการระบาดในกลุ่มที่ตั้งวงดื่มสุรา ในสถานที่ทำงาน เคหสถาน หรือสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวทำให้พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก และยังไม่สามารถควบคุมโรคได้

พ่อเมืองจันทบุรี เผยอีกว่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุม และระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากพฤติการณ์ดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจึงได้ออกประกาศ ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท ทั้งในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ ร้านค้าทั่วไป ร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ พร้อมกันนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน หากพบมีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (7 ต.ค.) ถึงวันที่ 31 ต.ค.เป็นต้นไป