รายงานข่าวจากพีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น แจ้งว่า ได้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น อี 85 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 19 ต.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน ราคาลิตรละ = 39.16, แก๊สโซฮอล์ 95 = 31.75, อี 20 = 30.24, แก๊สโซฮอล์ 91 = 31.48, อี 85 = 23.84, ดีเซล B7= 29.49, ดีเซล B10 = 29.49, ดีเซล B20=29.24 , ดีเซลพรีเมียม B7 = 34.26 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร