นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ครม.ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร สินค้าเกษตร 3 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ให้มีการแบ่งจ่ายงบประมาณออกเป็นรอบๆ ไม่ใช่จ่ายทีเดียว เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ค่อนข้างเยอะ และยังมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งหามาตรการแก้ปัญหาราคาข้าว สินค้าเกษตรตกต่ำ เพราะหากราคาตกมาก อาจทำให้วงเงินที่จ่ายชดเชยยิ่งสูงขึ้นไปด้วย

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า สาเหตุที่แบ่งจ่ายเงินงบประมาณเรื่องประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น เนื่องจากติดข้อกฎหมาย พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 28 ที่กำหนดไม่ให้ใช้วงเงินเกินกรอบที่ตั้งไว้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เนื่องจากโครงการประกันรายได้ข้าว จะใช้วงเงินจำนวนมาก และอาจเกินกรอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้มีการแบ่งสัดส่วนการใช้งบประมาณ ซึ่งในวันที่ 28 ต.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อพิจารณารายละเอียดในเรื่องดังกล่าว