เมื่อวันที่ 29 ต.ค. รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งว่า ขณะนี้ กพท. ในฐานะหน่วยงานกำหนดมาตรฐาน กำกับ ดูแล และตรวจสอบท่าอากาศยานในประเทศไทย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครื่องบินเล็กชนคนเสียชีวิต ที่สนามบินสหพัฒน์ จ.ลำพูน แล้ว โดยจะเป็นการตรวจสอบเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานสนามบิน และการปฏิบัติการบินตามที่ กพท. กำหนดหรือไม่ ซึ่งหากทำผิดแบบฝ่าฝืน มีโทษตั้งแต่ปรับจนถึงการยึดใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคล ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่นาน ส่วนการตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนั้น ทางคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานในราชอาณาจักร (ก.ส.อ.) จะเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งผลการตรวจสอบของ กพท. ก็จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสอบสวนของคณะนี้ด้วย

ช็อก!’น้องเมียเนวิน’ ขับเครื่องบินเล็กชนคนออกกำลังกาย เสียชีวิตคารันเวย์

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า สนามบินสหพัฒน์ เป็นสนามบินส่วนบุคคล ดังนั้นมาตรการการจำกัดการใช้พื้นที่ต่างๆ จึงไม่เคร่งครัดเท่ากับสนามบินสาธารณะ ที่มีข้อบังคับชัดเจนว่าเขตพื้นที่การบิน (airside) อาทิ ทางวิ่ง (รันเวย์) ห้ามมีสิ่งใดเข้าไปรุกล้ำโดยเด็ดขาด แต่เมื่อเป็นสนามบินส่วนบุคคล จะเป็นเรื่องของเจ้าของสนามบินที่ต้องดูแลรับผิดชอบ อาทิ หากให้บุคคลเข้าไปออกกำลังกายบริเวณรันเวย์ได้ ก็จะต้องมีระบบการดูแลที่รัดกุม อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีนี้คงต้องรอข้อเท็จจริงก่อน เพราะยังไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งสนามบินอาจจะวางกฎไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว แต่บุคคลอาจจะฝ่าฝืนเข้าไปหรือไม่.