รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 พ.ย.64 นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯ คณะกรรมการเจ้าหนี้บริษัทฯ และรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฯ จะแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ภายหลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.64 อย่างไรก็ตามขณะนี้การบินไทยได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูมาแล้วกว่า 4 เดือน มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการชำระหนี้ สำหรับงวดรายการระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 14 ก.ย.64 โดยได้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน รวมการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเงินกว่า 1.2 พันล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ ทั้งปรับลดค่าใช้จ่ายบุคลากร ปรับและบูรณาการกระบวนการทำงาน ปรับลดค่าเช่าและเช่าซื้ออากาศยาน ปรับลดแบบเครื่องบินจาก 8 เหลือ 5 แบบ ปรับลดแบบเครื่องยนต์จาก 9 เหลือ 4 ประเภท และปรับปรุงระเบียบข้อบังคับการทำงาน ซึ่งการปรับโครงสร้าง และลดขนาดองค์กรในช่วงที่ผ่านมานั้น ทำให้ปัจจุบันการบินไทยมีพนักงาน 21,300 คน จากทั้งหมด 29,500 คน และจะปรับลดต่อเนื่องในปี 65 ให้เหลือ 14,500 – 14,750 คน

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า ในปี 64 การบินไทยได้ดำเนินการปรับลดฝูงบินที่ไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน โดยปลดระวางอากาศยานเพิ่มเติม 45 ลำ จากในปี 63 ที่มีจำนวน 103 ลำ คงเหลือฝูงบินดำเนินงานจำนวน 58 ลำ สำหรับอากาศยานที่จอดรอขายในปีนี้ แบ่งออกเป็น แอร์บัส A330-300 จำนวน 3 ลำ แอร์บัส A230-800 จำนวน  2 ลำ โบอิ้ง 747-400 จำนวน 10  ลำ โบอิ้ง 777-200 จำนวน 6 ลำ โบอิ้ง 777-200ER จำนวน 2 ลำ และโบอิ้ง 777-300 จำนวน 6 ลำ รวมทั้งยังมีอากาศยานจอดรอคืน แบ่งเป็น แอร์บัส A330-300 จำนวน 12 ลำ และแอร์บัส A380-300 จำนวน 6 ลำ

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน การบินไทยมีแผนประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศรวม 19 รายการ ในช่วงที่ผ่านมาจำหน่ายแล้วเสร็จ 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการขาย 16 รายการ แบ่งเป็น อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ 10 แห่ง ขายแล้วเสร็จ 3 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการขายอีก 7 แห่ง ประกอบด้วย ที่ดินและอาคารสำนักงานสีลม, ที่ดินและอาคารรักคุณเท่าฟ้า ดอนเมือง, ที่ดินและอาคารจังหวัดเชียงใหม่, ที่ดินและอาคารจังหวัดเชียงราย, ที่ดินและอาคารจังหวัดพิษณุโลก, ที่ดินและอาคารจังหวัดอุดรธานี และที่ดินและอาคารจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีแผนประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ รวม 9 รายการ ประกอบด้วย อังกฤษ 2 รายการ, อิตาลี 1 รายการ, ฟิลิปปินส์ 1 รายการ, ฮ่องกง 2 รายการ, สิงคโปร์ 2 รายการ และอินโดนีเซีย 1 รายการ

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า สำหรับแผนปรับโครงสร้างและการจัดการสภาพคล่องดังกล่าว การบินไทยประมาณการณ์ว่าภายในเดือน ธ.ค.64 จะมีกระแสเงินสดในมืออยู่ที่ 1.65 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการประมาณการรวมขายที่ดินและอาคาร และการขายหุ้น BAFS แต่ไม่รวมขายเครื่องบิน ส่วนกรณีที่การบินไทยต้องดำเนินการจัดหาสินเชื่อใหม่ ปัจจุบันได้จัดทำรูปแบบ เงื่อนไข และข้อกำหนดของสินเชื่อใหม่ให้ผู้บริหารแผนพิจารณา คาดว่าภายในเดือน ธ.ค.นี้ จะสามารถร่างสัญญาสินเชื่อใหม่ พร้อมนำส่งสัญญาให้กับผู้ให้สินเชื่อใหม่ได้.