สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 3 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,679 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 7,143 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 536 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,906,579 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,482 ราย หายป่วยสะสม 1,791,037 ราย กำลังรักษา 97,585 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 56 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 19,394 ราย