จากกรณี สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาโควิด ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น โดยพบว่ามีผู้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาเข้ามาจำนวนมาก

นอกจากนี้ ทางสำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนบทวนสิทธรอบแรกไปแล้ว และได้เริ่มทำการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564ที่ผ่านมา โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้ว ตั้งแต่ 2,500-10,000 ตามพื้นที่และการได้รับสิทธิ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยา เช็กผลทบทวนสิทธิรับเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในกระบวนการคัดกรอง ประมวลผลที่ผู้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยา ม.33 ม.39 และ ม.40 โดยผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ ผลการทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.64 เป็นต้นไป

จากนั้นวันที่ 18 พ.ย.64 จะเริ่มโอนเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ ตั้งแต่ 2,500-10,000 บาท ดังนั้นผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิขอให้เตรียมบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลักให้เรียบร้อย ตรวจสอบสถานะบัญชีว่ายังแอคทีฟ หรือเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่ เพื่อเตรียมรับเงินเยียวยา

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับสิทธิเยียวยา ต้องอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด (สีแดงเข้ม) เท่านั้น

โดยกลุ่มที่ 1 – 13 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ได้รับเงินเยียวยา 2เดือน

ม.33 ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ม.39 และ ม.40 ได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาท

กลุ่มที่ 2 – 16 จังหวัด กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก ได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน

ม.33 ได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาท

ม.39 และ ม.40 ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท..