เมื่อวันที่ 22 พ.ย. นายประจวบ โชกระโทก ผู้ใหญ่บ้านโนนระเวียง ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นำชาวบ้านร่วมออกสำรวจลำธารบริเวณด้านบนภูระเวียง เพื่อเตรียมผลักดันเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอครบุรี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางชุมชนได้สำรวจพบน้ำตกแห่งใหม่ และได้ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของอำเภอไปแล้วก่อนหน้านี้  

โดยจุดที่ได้เริ่มสำรวจใหม่ในครั้งนี้ มีสภาพเป็นลำธารขนาดเล็ก มีน้ำใสไหลผ่านชั้นหินเป็นแก่งเล็กๆ เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเล่นน้ำ ซึ่งเด็กเล็กสามารถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยเพราะระดับน้ำไม่ลึกมากนัก อีกทั้งยังมีสภาพป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์ และมีเส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้เดินศึกษาธรรมชาติก่อนที่จะถึงจุดเล่นน้ำอีกทางหนึ่งด้วย 

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ อ.ครบุรี ที่ได้มีสำรวจใหม่ในครั้งนี้ ชาวบ้านจะใช้ชื่อว่า ‘แก่งภูระเวียง’ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่เชื่อมต่อกับน้ำตกภูระเวียงที่อยู่ด้านล่าง มีลักษณะเป็นน้ำตกไหลผ่านชั้นหินกว่า 10 ชั้น ทางชุมชนจะได้ร่วมกันผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมความสวยงาม กระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวและสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย โดยผู้ที่สนใจเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว สอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่นายประจวบ โชกระโทก ผู้ใหญ่บ้านโนนระเวียง