นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ครม.วันนี้ (13 ก.ค.) เห็นชอบ ลดค่าไฟฟ้าทั่วประเทศ  เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค. 64) เพื่อเยียวยาผลกระทบโควิด-19 โดยสูตรการลดค่าไฟฟ้าครั้งนี้ เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนเดือนฐานคำนวณเป็น เดือน ก.พ. 64 เนื่องจากเห็นว่าเป็นเดือนที่มีการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดในรอบปี ประชาชนจะได้ประโยชน์จากฐานค่าไฟฟ้าที่ลดลงเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันได้เพิ่มการช่วยเหลือ เยียวยาสำหรับกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก จากเดิม 50 หน่วยแรก ซึ่งกลุ่มนี้ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากยอดขายที่ลดลงอย่างหนักจากการรณรงค์ให้ทำงานที่บ้านโดยภาพรวมแล้ว จะใช้เงินงบประมาณมาอุดหนุนการลดค่าไฟฟ้ารอบนี้ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท จากเดิมรอบที่แล้ว เดือน พ.ค.-มิ.ย.64 มีการใช้เงินอุดหนุนประมาณ  8,000 ล้านบาท

“เราเปลี่ยนฐานคำนวณจากเดือน เม.ย. 64 เป็น ก.พ.64 เนื่องจาก เดือน ก.พ.เป็นเดือนที่คนใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดในรอบปี  ประชาชนก็จะได้ประโยชน์ และปีที่แล้วการลดผลกระทบจากโควิด-19 เราก็ใช้เดือน ก.พ.เป็นฐานเช่นกัน โดยรอบที่แล้วเดือน พ.ค.-มิ.ย.64 เราใช้เดือน เม.ย.64 เป็นฐาน ก็ยอมรับว่า โดนบ่นกันมาก เพราะเดือน เม.ย.ใช้ไฟฟ้าในอัตราสูง ประชาชนได้ประโยชน์น้อย ขณะที่คนต้องทำงานที่บ้าน และเด็กๆ ต้องเรียนหนังสือออนไลน์อยู่กับบ้าน”

สำหรับเกณฑ์การลดค่าไฟฟ้า ก.ค.-ส.ค. 64  ประกอบไปด้วย

-บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน : ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

-บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน : กรณีน้อยกว่าหรือเท่ากับเดือน ก.พ. 64 คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง กรณีมากกว่าเดือน ก.พ. แต่ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ให้จ่ายเท่ากับเดือน ก.พ. 64 ผู้ใช้ไฟฟ้า 501-1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64 + 50% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 64 ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64 + 70% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 64 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

-กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก

-กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะ องค์กรไม่แสวงหากำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด จนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 64 โดยให้จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง