เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะหมาก เกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวติดค้างอยู่บนเกาะจำนวนมาก เนื่องจากในทะเลมีคลื่นลมแรง จึงสั่งการให้ นาวาเอก สุรศักดิ์ ภาแก้ว ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.ตราด นาวาเอก ยศวัจน์ อภิรัชชุรัศมี ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ตราด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จว.ตราด ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ในการนี้ นายชำนาญ วิทย์ เตรัชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วมกับ ศรชล.จว.ตราด อำนวยการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ จนสามารถนำนักท่องเที่ยวทั้งหมดกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย.