เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ในโลกโซเชียลมีเดีย ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอของญาติผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ซึ่งมีการเรียกเก็บเงินจากสัปเหร่อ เป็นค่าเผาศพที่วัดแห่งหนึ่ง จำนวน 7,500 บาท แบ่งเป็น ค่าสัปเหร่อ 3,500 บาท ค่านํ้ามันเผาศพ 2,000 บาท ค่าบำรุงเมรุวัดอีก 2,000 บาท หากญาติไม่มีจ่ายก็ไม่ต้องนำมาเผาที่วัด

หลังจากที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตได้เข้ามาต่อว่าสัปเหร่อและวัดดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มองว่าญาติต้องเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตแล้ว ยังต้องมาเสียเงินจำนวนมากเป็นค่าเผาศพอีก หากไม่มีเงินแล้วจะทำอย่างไร ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และคนกำลังตกงานเป็นจำนวนมากในตอนนี้

อย่างไรก็ตามยังมีผู้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทางวัดที่เผาศพผู้ป่วยโควิดนั้น ไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่ายกับทางญาติ แต่ให้รวบรวมหลักฐานไปขอเบิกจ่ายกับสำนักพุทธศาสนาของจังหวัดนั้นๆ แทน.