สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 14 ก.ค. พบมีผู้ป่วยรายใหม่ 1,006 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ 844 ราย แยกเป็นอำเภอเมือง 221 ราย อำเภอบางบ่อ 15 ราย อำเภอบางพลี 266 ราย อำเภอพระประแดง 109 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 100 ราย อำเภอบางเสาธง 133 ราย รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ 162 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เพศชาย อายุ 46 ปี คลัสเตอร์ใหญ่เป็นโรงงานไทยอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 86 ราย ส่วนคลัสเตอร์ อื่นๆ ที่กระจายอยู่ในแต่ละอำเภอ เป็นคนงานตามโรงงาน และตามอพาร์เมนต์ ที่พบตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปจนถึง 14 รายในบางแห่ง

รวมยอดเสียชีวิตสะสมของจังหวัดสมุทรปราการ 234 ราย การตรวจคัดกรองเฝ้าระวังในคลินิก ARI และในชุมชน 246,584 ราย พบเชื้อ 20,412 ราย ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.จนถึงปัจจุบัน 24,314 ราย ในพื้นที่ 20,412 ราย นอกพื้นที่ 3,902 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ 1,217 ราย รักษาในโรงพยาบาลเอกชน 1,802 ราย รักษาใน Hospitel ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 1,391 ราย

ส่วนจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 14 ก.ค. 64 โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอื่นๆ จำนวนเตียงคงเหลือ 1 เตียง โรงพยาบาลสนาม (Hospitel และ Field Hospital) จำนวนเตียงคงเหลือ 169 เตียง โรงพยาบาลเอกชนจำนวนเตียงคงเหลือ 1 เตียง Hospitel โรงพยาบาลเอกชนจำนวนเตียงคงเหลือ 380 เตียง