สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 8 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 3,618 ราย เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 3,578 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 40 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,123,521 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,775 ราย หายป่วยสะสม 2,039,723 ราย กำลังรักษา 64,200 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 38 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,035 ราย