เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้ให้ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับผลการตรวจภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อไวรัส “โอไมครอน” จากทีมวิจัยในเยอรมนี เปรียบเทียบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบ 2 เข็มปกติ และ 3 เข็มกระตุ้น โดยระบุข้อความว่า

ผลการตรวจภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อไวรัสโอไมครอนออกมาอีกชิ้นหนึ่งจากทีมวิจัยในเยอรมนี เปรียบเทียบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบ 2 เข็มปกติ และ 3 เข็มกระตุ้น โดยผลสรุปจากการศึกษานี้ได้ดังนี้

1. ภูมิจาก PZ 2 เข็ม สามารถจับและป้องกันเดลต้าได้ 48% แต่ได้ 0% เมื่อทดสอบกับโอไมครอน

2.เมื่อฉีด PZ 3 เข็ม ภูมิเมื่อเก็บหลังเข็มสามครึ่งเดือนยับยั้งเดลต้าได้ 100% และยับยั้งโอไมครอนได้ 58% แต่ถ้าเก็บหลังเข็มสาม 3 เดือน ภูมิตกจนยับยั้งโอไมครอนได้เพียง 25%

3.ภูมิผู้ที่เคยติดเชื้อและได้ PZ 2 เข็ม ยับยั้งเดลต้าได้ 85% และโอไมครอน 25% (ไม่แน่ใจเก็บเลือดกี่เดือนหลังฉีด)

4.ภูมิจากคนที่ฉีด Moderna 2 เข็มมา 6 เดือน เหลือยับยั้งเดลต้าได้ 50% แต่ยับยั้งโอไมครอนไม่ได้เลย แต่ถ้า boost เข็มสาม จำนวนครึ่งโด๊ส ภูมิที่เก็บ 2 สัปดาห์หลังกระตุ้นสามารถยับยั้งเดลต้าได้ 100% และเพียงพอต่อโอไมครอน 78% หลังจากนั้นไม่ชัดเจนจะตกลงไวแค่ไหน

5.เข็มไขว้ AZ-PZ หลังจากฉีด 6 เดือน ภูมินับยั้งเดลต้าได้ 21% และไม่เพียงพอยับยั้งโอไมครอน ถ้ากลุ่มนี้ได้เข็มกระตุ้นด้วย PZ ภูมิที่เก็บ 2 อาทิตย์จะพอยับยั้งเดลต้าได้ 88% และ ยับยั้งโอไมครอนได้ 38% หลังจาก 2 อาทิตย์ยังไม่ชัดว่าตกไวแค่ไหน

ปล: ภาพยังไม่ชัดครับถ้าได้ paper ตัวจริงจะเอาภาพชัดๆมาลง”..

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : Anan Jongkaewwattana