ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งว่า จากที่มีการเสนอคลิปในสื่อโซเชียล กรณีประชาชนได้ไปปล่อยปลา ณ ท่าน้ำวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และเรือด่วนเจ้าพระยาธงส้มได้วิ่งเข้าใกล้บริเวณโป๊ะเทียบเรือ ทำให้เกิดการกระทบเข้าใกล้โป๊ะ เมื่อเวลา 13.05 น. วันที่ 4 ม.ค.65 นั้น กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้มอบหมายกลุ่มตรวจการเดินเรือ ตรวจสอบกรณีดังกล่าวและแจ้งให้ทางบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยดังนี้

1.ในวันที่เกิดเหตุ (4 ม.ค.65) ตัวแทนบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งว่าผู้ควบคุมเรือ No.- 193 ได้นำเรือออกจากท่าเรือเทเวศร์ หลังจากที่รับ-ส่ง ผู้โดยสารแล้ว แต่เนื่องจากมีคลื่นลมค่อนข้างแรง ทำให้ท้ายเรือไปกระทบชนกับโป๊ะเทียบเรือวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยผู้ควบคุมเรือแจ้งว่า ไม่เห็นประชาชนที่อยู่บนโป๊ะ เนื่องจากประชาชนนั่งอยู่และมีเสาบนโป๊ะเทียบเรือบังไว้

2.กลุ่มตรวจการเดินเรือได้ดำเนินการยึดใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือดังกล่าว เป็นเวลา 1 เดือน เนื่องจากเห็นว่าผู้ควบคุมเรือเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 291 แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 ซึ่งบริษัทฯ เจ้าของเรือได้สอบผู้ควบคุมเรือเบื้องต้นแล้ว เห็นด้วยกับการยึดประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมเรือดังกล่าว

3.บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังจากได้ทราบเหตุที่ปรากฏในโซเชียล ได้มีการจัดประชุมพนักงานและมีบทลงโทษ โดยสั่งพักงานผู้ควบคุมเรือลำดังกล่าวแล้ว พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ติดต่อไปยังบุคคลที่อยู่ในคลิปเรียบร้อย โดยบริษัทฯ ได้กล่าวขอโทษ และอธิบายชี้แจงเหตุผลและบทลงโทษให้กับบุคคลที่อยู่ในคลิปรับทราบแล้ว ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ติดใจแต่อย่างใด

และ 4.กรมเจ้าท่าขอความร่วมมือทางวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนไปยืนหรือนั่งบริเวณริมโป๊ะเด็ดขาด เนื่องจากอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำสามารถแจ้งศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า โทร. 1199 ได้ตลอด 24 ชม.