เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ภายใต้การอำนวยการของ นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ นายเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายธีรเดช จันมณี ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ได้สั่งการให้นายสุบัญฑิตย์ ไชยแก้ว ปลัดอำเภอ (งานป้องกัน) นายพันธกานต์ รัชณรงค์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง กำลังสมาชิก อส.อ.หาดใหญ่ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วุฒิชัย คงทอง รองสวป.สภ.หาดใหญ่ ดต.คเชท สาระรัมย์ ผบ.หมู่ ป.สภ.หาดใหญ่ ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สภ.หาดใหญ่ เข้าตรวจค้นร้าน lamirage เลขที่ 79 ซอย 3 ทุ่งเสา 1 ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยว 4 ชั้น เปิดเป็นร้านขายอาหารและน้ำชา กลางคืน แต่จากการเข้าตรวจค้นพบบริเวณชั้น 3 ของร้าน กั้นเป็นห้อง 4 ห้องลักลอบจำหน่ายบารากู่ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ

โดยขณะเข้าตรวจค้นมีลูกค้ามาใช้บริการเต็มทั้ง 4 ห้อง ห้องละเกือบ 5 คน ซึ่งแต่ละห้องก็มีอุปกรณ์สูบบารากู่ห้องละหนึ่งชุด พร้อมทั้งมีโซฟาและจอทีวีไว้บริการลูกค้าอีกด้วย เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเจ้าของร้านชื่อ นายซอลาฮุดดิน มาหิเละ ชาว จ.ปัตตานี พร้อมด้วยลูกค้าที่มาใช้บริการอีก 18 คนมาสอบสวนเพิ่มเติมและทำบันทึกการตรวจค้น ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ พร้อมทั้งยึดอุปกรณ์การเสพบารากู่จำนวน 6 ชุด

จากการสอบถามลูกค้าที่มาใช้บริการ บอกว่า ได้มีการบอกต่อมาจากเพื่อน แต่ถ้าใครจะสูบบารากู่แล้วจะมาใช้บริการต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหามีไว้เพื่อขายยาสูบหรือยาเส้นที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบ ตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจําหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีหรือของต้องจํากัด หรือของต้องห้าม หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องก็ดีหรือเป็นของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ตาม พ.ร.บ.ศุลการ พ.ศ. 2560 ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

ส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการ แจ้งข้อหา ฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุมฯ การมั่วสุมฯ ฉบับที่ 13 ข้อ 2 ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคฯ ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร และควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.