พีทีที สเตชั่น และบางกอกคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น อี 85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 14 ม.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

เบนซิน = 40.06, แก๊สโซฮอล์ 95 = 32.65, E20 = 31.14, แก๊สโซฮอล์ 91 = 32.38, E85 = 24.64, ดีเซล B7= 29.84, ดีเซล B10 = 29.84, ดีเซล B20=29.84, ดีเซลพรีเมียม B7 = 35.86 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร