ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 19 ก.ค.นี้ ธนาคารทุกแห่ง และผู้ให้บริการด้านสินเชื่อต่าง ๆ ได้เปิดให้ลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการของภาครัฐและทางราชการ เพื่อหวังยับยั้งการระบาดโควิด-19 จนกระทบกับการเปิดกิจการที่เป็นนายจ้าง และลูกจ้าง ต้องทำให้ปิดกิจการลงไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถชำระหนี้ เนื่องจากขาดรายได้ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคาร ได้ประกาศพักหนี้กลุ่มลูกหนี้นี้อย่างน้อย 2 เดือน โดยธนาคารแต่ละแห่งอาจมีมาตรการความช่วยเหลือที่มีมากกว่านี้ได้

ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ทันที โดย “แบงก์ชาติ” ได้รวมช่องทางการติดต่อ สำหรับมาตรการพักหนี้ 2 เดือน หรือมาตรการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยสามารถตรวจสอบช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้