นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี งบประมาณ 1,200 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 3 ปี (ในปี 65-67) คาดว่าจะเริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างได้ในเดือน ก.ค.65 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 67

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ มีลักษณะการก่อสร้างเป็นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ขนาด 2 ช่องจราจร ต่อทิศทางบนทางขนานถนนราชพฤกษ์ ซึ่งโครงสร้างเสาและโครงสร้างส่วนบนจะเป็นโครงสร้างเหล็ก เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบกับการจราจรบนถนนราชพฤกษ์ให้น้อยที่สุด มีจุดเริ่มต้นงานก่อสร้างประมาณ กม.ที่ 12+850 และไปสิ้นสุดงานก่อสร้างประมาณ กม.ที่ 15+100 สะพานฝั่งทิศตะวันออกยาวประมาณ 2.1 กม. และสะพานฝั่งทิศตะวันตกยาวประมาณ 1.9 กม.

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า โครงการนี้เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเจริญเติบโตของการใช้ที่ดินในพื้นที่ จ.นนทบุรี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะถนนราชพฤกษ์ ที่มีปริมาณการจราจรมากถึง 70,000 คันต่อวัน ทำให้ถนนราชพฤกษ์ไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่หนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของถนนราชพฤกษ์ลดลง เกิดปัญหา ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ที่ยังมีสภาพเป็นคอขวดมีการจราจรติดขัด เนื่องจากเขตทางไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างทางขนานในรูปแบบทั่วไปได้

ดังนั้น ทช. จึงต้องดำเนินการกำหนดรูปแบบสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ให้อยู่ในเขตทางเดิม เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถลดปัญหาสภาพคอขวดและการจราจรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เพิ่มประสิทธิภาพบนทางขนานถนนราชพฤกษ์ทั้งสองฝั่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของกระทรวงคมนาคม เชื่อมโยงโครงข่ายพื้นที่จากกรุงเทพฯ สู่ จ.นนทบุรี ได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม