สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 19 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 11,784 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 11,684 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 100 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 386,307 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,741 ราย หายป่วยสะสม 262,225 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 81 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3,422 ราย