เมื่อวันที่ 25 ม.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 314 ราย

 1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 19 ราย สะสม 612 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 158 ราย
 2. CLUSTER บริษัท คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 8 ราย
 3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 15 ราย
 4. บุคลากรทางการแพทย์ 5 ราย
 5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย ดังนี้
  5.1 กทม. 1 ราย
  5.2 จังหวัดกาญจนบุรี 1 ราย
  5.3 จังหวัดภูเก็ต 1 ราย
  5.4 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย
 6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
  6.1 ในครอบครัว 97 ราย
  6.2 จากสถานที่ทำงาน 56 ราย
  6.3 บุคคลใกล้ชิด 21 ราย
  6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย
 7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 13 ราย
 8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 78 ราย

ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,843,482 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,882 คน ปอดอักเสบ 27 ราย ใส่ท่อหายใจ 3 ราย และเสียชีวิต 8 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 96,427 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 389,164 คน รวม 485,591 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 308 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 7,758 คน ปอดอักเสบ 18 ราย ใส่ท่อหายใจ 7 ราย และเสียชีวิต 9 ราย

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (มีประวัติการรับวัคซีนสองเข็ม เข็มสองเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2564), ผู้ป่วยปอดอับเสบ รายใหม่ 1 ราย (มีประวัติการรับวัคซีนสองเข็ม) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (อายุเฉลี่ย 68 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ (มีประวัติการรับวัคซีนสองเข็มทั้งสองราย) ทุกรายยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ดังนั้น

การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์ ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด