สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 30 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,444 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 8,208 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 236 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 209,099 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,829 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 157,341 ราย กำลังรักษา 84,542 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,432,534 ราย หายป่วยแล้ว 2,325,835 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 12 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,157 ราย