ไม้ยืนต้น สูง 10-20 เมตร ผลัดใบเมื่อออกดอก ลำต้นมีเปลือกหนา กิ่งมีหนามแหลมสั้น ๆ ใบประกอบชนิดมีใบย่อยสามใบ รูปไข่ กว้าง 7-12 ซม. ยาว 9-12 ซม. ช่อดอกอัดแน่นที่ปลายกิ่ง ยาว 5-8 ซม. สีแดงสด ดอกย่อย รูปดอกถั่ว จำนวนมาก เรียงอยู่ระนาบเดียว ยาว 4.5 ซม. กลีบเลี้ยงเป็นถ้วยคล้ายกระทง กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดต่างกันชัดเจน กลีบบนรูปหอกหรือมน แผ่โค้งกว้าง ขนาดใหญ่ที่สุด เกสรเพศผู้ 10 อัน ผลเป็นฝัก รูปทรงกระบอก ยาวโค้งเล็กน้อย สีน้ำตาล กว้าง 0.6-1 ซม. ยาว 7-10 ซม. เมล็ดจำนวนมาก เปลือกต้น ห่อด้วยใบพลับพลึงทำลูกประคบ แก้บวม.