สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 27 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 24,719 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 24,599 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 120 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 646,181 ราย หายป่วยกลับบ้าน 16,875 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 469,385 ราย กำลังรักษา 208,846 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,869,616 ราย หายป่วยแล้ว 2,637,879 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 42 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,891 ราย